ساب یاب » تگ های مطالب » دانلود زیرنویس فیلم The Student of Prague 1913
31 مرداد 1399, 18:09

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی
31 مرداد 1399, 18:09

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی
31 مرداد 1399, 18:09

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی
31 مرداد 1399, 18:07

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی
31 مرداد 1399, 18:07

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی
31 مرداد 1399, 18:07

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913 هماهنگ با نسخه HDTV اچ دی تی وی

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Student of Prague 1913
نام فیلم: The Student of Prague 1913
محصول کشور : آلمان |
تاریخ اکران : 1913
ژانر : نمایش | فانتزی | وحشت | داستان عاشقانه |
زبان : آلمانی | انگلیسی |
کارگردان : Paul Wegener | Stellan Rye |
نویسندگان : Hanns Heinz Ewers | Hanns Heinz Ewers | Alfred de Musset |
بازیگران : Paul Wegener | Grete Berger | Lyda Salmonova | John Gottowt |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : HDTV اچ دی تی وی