ساب یاب » تگ های مطالب » دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
27 مرداد 1399, 03:29

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
27 مرداد 1399, 03:29

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
25 مرداد 1399, 11:18

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
25 مرداد 1399, 11:18

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
25 مرداد 1399, 10:42

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
25 مرداد 1399, 10:42

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
24 مرداد 1399, 18:54

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
24 مرداد 1399, 18:54

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Project Power 2020
نام فیلم: Project Power 2020
محصول کشور : ایالات متحده |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : عمل | جرم | علمی تخیلی | دلهره آور |
زبان : انگلیسی |
کارگردان : Henry Joost | Ariel Schulman |
نویسندگان : Mattson Tomlin |
بازیگران : Jamie Foxx | Joseph Gordon-Levitt | Dominique Fishback | Rodrigo Santoro |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال