ساب یاب » تگ های مطالب » دانلود زیرنویس سریال High Seas 2019
25 شهریور 1399, 12:32

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 7 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 7 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 7
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
24 شهریور 1399, 18:33

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 4 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 4 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 3 قسمت 4
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
23 شهریور 1399, 18:17

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 6 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 6 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 6
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال
23 شهریور 1399, 02:50

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 3 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 3 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 3 قسمت 3
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
21 شهریور 1399, 14:31

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 2 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 2 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 3 قسمت 2
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
20 شهریور 1399, 01:30

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 1 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 3 قسمت 1 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 3 قسمت 1
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
20 شهریور 1399, 01:21

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 8 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 8 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 8
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
18 شهریور 1399, 17:40

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 7 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 7 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 7
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
17 شهریور 1399, 18:02

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 6 هماهنگ با نسخه نامشخص

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 6 هماهنگ با نسخه نامشخص
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 6
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : نامشخص
14 شهریور 1399, 17:52

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال

دانلود زیرنویس فارسی سریال High Seas 2019 فصل 2 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEB-DL وب دی ال
نام سریال: High Seas 2019
فصل: فصل 2 قسمت 5
محصول کشور : اسپانیا |
تاریخ اکران : 2019
ژانر : جرم | نمایش | راز |
زبان : اسپانیایی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Ramón Campos | Gema R. Neira | Daniel Martín Serrano |
بازیگران : Ivana Baquero | Jon Kortajarena | Alejandra Onieva | Eloy Azorín |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEB-DL وب دی ال